Välkommen

Fornfela - Sångerska och spelman

Kontakt: kristin@fornfela.se, 0703-428 625

 

Jag är frilansande sångerska och musiker med rötterna i den västgötska folkmusikmyllan och den litterära visan.

Jag har ett stort intresse för historiskt återskapande och spelar gärna på historiska marknader, festivaler, gästabud och gillen.

Jag spelar ensam eller tillsammans med någon av mina grupper och gör konserter, mingelspelningar och har ett antal olika föreställningar som jag gärna åker ut med.

Mina huvudinstrument är fiolen och fiddlan men jag spelar även ofta moraharpa och sälgflöjt.

Jag utgår från Mariestad men är ofta ute på spelningar runt om i landet.

CV

Älvans färger är en interaktiv musikteateröreställning riktad till barn 3-8 år.

Älvan har tappat bort sina färger och behöver barnens hjälp för att hittta dem igen.

Foto: Johan Lundberg, Studio 1583

Hugget i Sten är en berättarföreställning om Håll-Lars Petter Persson. Född i Älvdalen i mitten av 1800-talet men som tog sig ner till Bohus-Malmön för att arbeta i stenindustrin där. Han skrev själv ner sin livshistoria och den har legat till grund för den här föreställningen.

Medverkande: Clara Hållén och Kristin Svensson

Share:

Leave a Reply