Stenålders musik

Bakgrund

1903 hittades ett människoskelett i en skalbank i Österöd, Bohuslän. Det visade sig vara en kvinna som dog för 10.000 år sen och därmed ett av de äldsta och mest kompletta kvarlevorna som hittats i vårt land.

Läs mer om Österödskvinnan här

Men vem var hon och hur levde hon? Och sen frågan vi ställer hos här. Lyssnade hon på musik? Skapade hon musik? och hur kan i så fall den ha låtit?

 

 

Bra att veta

Vem är den för?

Det här skapande skola projektet riktar sig framförallt till barn åk f-3 boende i Bohuslän.

Behov av lokal

Lokalen behöver vara stor nog för att barnen ska kunna stå i en ring. Det behöver även finnas utrymme att tillverka halsbanden. Ett vanligt standardklassrum fungerar bra.

Tid

En workshop pågår 2×40 min.

Max antal

Max 25 barn/grupp. Klassens ordinararie lärare behöver vara på plats under hela workshopen.

Kostnad

6000 kr för en workshop, 8000 kr för två samma dag på samma skola.

 

Skapande skola

Här tar vi avstamp i vilka ljudande föremål som återfunnits i forntida gravar samt vilka möjligheter rösten har.

– Vi lyssnar på olika ljudexempel och föreställer oss miljöerna de kan ha låtit i.
– Vi bygger egna instrument av snäckskal.
– Vi provar olika sätt att spela och sjunga och skapar musik tillsammans med enkla medel.

Vad får eleverna med sig

– De får med sig en levande bild av hur historien i deras närhet kan ha sett ut.
– De får pröva på olika rytmer och jobba med att hålla takten tillsammans.
– Genom gemensamma övningar och lek stärks självförtroende och glädjen kring musicerande.
– De får undersöka röstens olika ljud och möjligheter

 

Share: